Weefselkweek.nl en Weefselkweek.be zijn een initiatief van R&S Tissue Culture Laboratories. Het doel is het onafhankelijk informeren van publiek en agrarische vakmensen over de vele mogelijkheden van plantaardige weefselkweek.

De informatie dient geen wetenschappelijk of commercieël doel. R&S Tissue Culture Laboratories is niet aansprakelijk voor (vermeende) schade als gevolg van (vermeende) onjuistheden van de weergegeven informatie.

Het is een ieder verboden de informatie in schrift of beeld voor eigen gebruik aan te wenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van R&S Tissue Culture Laboratories.

Voor meer informatie wendt u zich tot:

Edwin Roos
Algemeen directeur en klantrelatie, R&S Holland
Adres:
Poelruit 23
2377 EG, Oude Wetering
Nederland
Telefoon: +31 (0)6 23 13 41 23
Email: info@weefselkweek.nl